English

VietNamese

Japan

Sản phẩm

Hotline:
   (+84) 936 974 498

Telephone:

   (064) 3899 066

  (064) 3899 067

 

  Sales
  Sales

Giỏ hàng

Hiện đang có 0 sản phẩm

Nhận tin mới

Đối tác

  • www.thutrongseafood.com - Surimi - Doi tac 02
  • www.thutrongseafood.com - Surimi - Doi tac 01

 

Bạn nghĩ gì về sản phẩm của Thu Trọng ?

 Rất tốt
 Tốt
 Khá
 Trung bình

Thành tích

+ Chứng nhận Vệ Sinh An Toàn thực phẩm DL 302 do cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cấp.

+ Chứng nhận của Ban Quản Lý cá KCN về hệ thống xử lý nước thải của Công Ty TNHH Hải Sản Thu Trọng 1

+ Kết quả thử nghiệm: